Erbjudande från Motionshuset i Falkenberg till Ullareds IKs medlemmar

Är du intresserad av följande erbjudande från Motionshuset så kontakta Ulrika på tel 0707191791. Erbjudande kommer bli aktuellt först efter att 20 personer har tecknat sig för intresse. Vid färre så gäller inte erbjudandet.