Historik

Föreningens historia – år för år
1929 Föreningen bildades
1933 Klubbens första riktiga anläggning invigdes (låg där grusplanen finns idag)
1934(35) Klubben deltar i Hallandsserien för första gången
1954-57 Föreningen vilande
1958 Föreningen återuppstod
1959 Byggnation av nuvarande anläggning på Hedevi påbörjas
1964 Invigning av anläggningen på Hedevi (gräsplan och klubbstuga)
1972-73 Föreningen vilande
1974 Föreningen återuppstod
1975 Första anläggning byggdes om till grusplan
1981 Tillbyggnad av klubbstugan
1985 Bilbingo startades tillsammans med Ätrafors BK
1986 Invigning av B-plan
1994 Läktaren färdigbyggd
1995 Tillbyggnad av klubbstugan
2001 Automatbevattning A- och B-plan installerades
2003 C-plan för 7-manna färdigbyggd
2005 Läktaren revs av ”Gudrun” och återuppbyggdes
2008 C-planen byggdes om till 11-manna, Second Hand butik öppnades
2009 B-planen ombyggd till konstgräsplan, Diggiloo till Hedevi
2011 Robotgräsklippare installerades på aplan
2013 Danskvällarna En kväll i juni arrangerades på Hedevi för första gången
2018 Robotgräsklippare till bplan
2018 Ny belysning på konstgräsplanen

OrdförandeÅr
Sjunne Larsson1929-34
Bo Ljungkvist1935-36
Sjunne Larsson1937-38
Arne Jalmer1939-44
Lennart Ax1945
Sture Bengtsson1946-47
Tage Johansson1948-51
Bror Davidsson1952-53
Tage Johansson1954-55
Gösta Runevad1958-67
Gösta Henningsson1968-71
Karl-Gustav Rosén1974-77
Tommy Larsson1978-99
Boris Carlsson2000-07
Monica Karlsson2008-11
Alf Karlsson2012-13
Morgan Nilsson2014-2016
Majvie F Andersson2017-2021
Vakant2021- juli 2021
Benny Rybäckjuli 2021- 2022
Ulrika Bengtsson2022-

TränareÅr
Ragnvald Nyland1959-61
Rune Nilsson1962
Ove Grip1963-64
Lars-Erik Thelin1965-66
Gert Höög1967
Bo Lundgren1968-69
Rodny Gunnarsson1974-75
Alvar Larsson/Lennart Andersson1976
Rodny Gunnarsson1977
Thure Jacobsson1978
Jalle Mårtensson1979-81
Roger Släryd1982-83
Göran Palmqvist1984
Larry Skogman1985-87
Anders Bengtsson1988-89
Roy Ahlgren1990-91
Krister Alexandersson1992-93
Kent Hermansson1994
Kent Hermansson/Gert Bengtsson1995
Thomas Alexandersson1996
Inge Karlsson1997-98
Björn Nordberg1999-05
Björn Nordberg/Jonas Svensson2006-10
Lillis Klasson2011-2013
Lillis Klasson/Björn Nordberg2014-2015
Uno Andersson/Stefan Bengtsson/Björn Nordberg2016-2017
Ali Kraym/Stefan Bengtsson/Björn Nordberg2017
Ali Kraym/Fredrik Lökkeberg/Björn Nordberg2018-2021
Peter Bertá/ Fredrik Lökkeberg/ Björn Nordberg2022
Fredrik Lökkeberg/ Björn Nordberg2023-