Styrelsen

Ullareds IK Styrelse 2021

Vakant
Ordförande

Ulrika Bengtsson
Vice ordförande

Olivia Johansson
Sekreterare

Tommy Larsson
Kassör

Jörgen Nilsson
Ledamot

Christian Lagerström
Ledamot

Jörgen Jensen
Ledamot

Sören Wallnedal
Suppleant

Jennie Emanuelsson                                                                                          Suppleant

Dag Emanuelsson, Carola Carlsson, vaktant
Valberedning