Tack för all hjälp!

Ett stort tack till alla som hjälpte till på En danskväll i juni/juli på Hedevi. Enligt rapporter var det fler besökare i år än de två tidigare åren. Glädjande är även att anläggningen återigen verkat klara sig bra från skador.

Med vänlig hälsning,
Morgan

 

Artikel i HN